Articolul 203 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Participanții la proces

Participanți la proces sînt:

a) părțile;

b) persoanele atrase în proces de instanța de judecată;

c) alți subiecți investiți de lege cu drept de sesizare.

Art 203 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului