Articolul 182 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova. Executarea amenzii de constrîngere

(1) Dacă debitorul executării nu achită amenda de constrîngere în decursul unei săptămîni de la scadență, atunci suma fixată în calitate de amendă de constrîngere se execută în conformitate cu cap. II din prezentul titlu. Executarea încetează imediat ce debitorul executării îndeplinește acțiunea cerută sau permite măsura ce urmează a fi tolerată.

(2) În cazul obligării de a realiza o acțiune, amenda de constrîngere devine scadentă odată cu expirarea termenului stabilit în somație, iar în cazul obligării de tolerare sau de inacțiune – odată cu încălcarea obligației de tolerare sau de inacțiune.

(3) Dacă debitorul executării se opune obligației de inacțiune, a cărei îndeplinire ar trebui obținută prin dispoziția de somație cu amenda de constrîngere, atunci pentru fiecare caz de opunere se va urmări suma dispusă prin somarea cu amenda de constrîngere.

Art 182 Codul administrativ al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №116 din 19.07.2018, versiune în vigoare din 11.11.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului