Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr.2. Cota accizei pentru mijloacele de transport

Anexa nr.2

Cota accizei pentru mijloacele de transport

Poziţia tarifară Denumirea mărfii Unita-

tea de

măsură Cota accizei în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport, lei

de la 0 la 2 ani inclusiv de la 3 la 4 ani inclusiv de la 5 la 6 ani inclusiv de 7

ani de 8

ani de 9

ani de 10

ani de 11

ani de 12

ani de 13

ani de 14

ani de 15 ani de 16

ani de 17

ani de 18

ani de 19

ani de 20

ani şi

mai

mult

8703 Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip "break" şi maşinile de curse:

– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie:

870321 – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3 cm3 9,56 10,00 10,23 11,25 12,38 13,62 16,34 21,24 26,24 31,24 36,24 41,24 46,24 51,24 56,24 61,24 66,24

870322 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3 cm3 12,23 12,67 12,90 14,19 15,61 17,17 20,60 26,79 31,79 36,79 41,79 46,79 51,79 56,79 61,79 66,79 71,79

870323 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3 cm3 18,90 19,34 19,57 21,53 23,68 26,05 31,26 40,63 45,63 50,63 55,63 60,63 65,63 70,63 75,63 80,63 85,63

870323 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3 cm3 31,14 31,58 31,81 34,99 38,49 42,34 50,81 66,05 71,05 76,05 81,05 86,05 91,05 96,05 101,05 106,05 111,05

870324 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 cm3 55,60 56,04 56,27 61,90 68,09 74,90 89,87 116,84 121,84 126,84 131,84 136,84 141,84 146,84 151,84 156,84 161,84

– Alte vehicule, având doar motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

870331 – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3 cm3 12,23 12,67 12,90 14,19 15,61 17,17 20,60 26,79 31,79 36,79 41,79 46,79 51,79 56,79 61,79 66,79 71,79

870332 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3 cm3 31,14 31,58 31,81 34,99 38,49 42,34 50,81 66,05 71,05 76,05 81,05 86,05 91,05 96,05 101,05 106,05 111,05

870333 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3 cm3 55,60 56,04 56,27 61,90 68,09 74,90 89,87 116,84 121,84 126,84 131,84 136,84 141,84 146,84 151,84 156,84 161,84

870340 – Alte vehicule având atât motor cu pistoane alternative cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, altele decât cele care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870321–870324, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)

870350000 – Alte vehicule având atât motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, altele decât cele care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870331–870333, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)

870360 – Alte vehicule având atât motor cu pistoane alternative cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870321–870324, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)

870370000 – Alte vehicule având atât motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870331–870333, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)

8711 Motociclete (inclusiv mopede) şi biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale şi cu motor auxiliar, cu sau fără ataş; ataşe cm3 0 0 0 0 0 0 0 21,24 26,24 31,24 36,24 41,24 46,24 51,24 56,24 61,24 66,24

9705 Autovehicul de colecţie de interes istoric sau etnografic De la 30 de ani până la 39 de ani inclusiv – 40000 de lei.

De la 40 de ani până la 49 de ani inclusiv – 30000 de lei.

De la 50 de ani – 20000 de lei

8703 Autoturism de lux Suma cotei accizei suplimentare, aplicată la valoarea în vamă, după cum urmează:

Valoarea în vamă a autoturismelor (lei) Cota accizei suplimentare (%)

Minimum Maximum

600000 700000 2%

700001 800000 3%

800001 900000 4%

900001 1000000 5%

1000001 1200000 6%

1200001 1400000 7%

1400001 1600000 8%

1600001 1800000 9%

1800001 10%

Poziţia tarifară Cate-

goria

vehi-

culului Vârsta Acciza

specială

lei/cm3

Tractoare clasificate la poziţiile tarifare 870110 000, 870120, 870130000, 870191900, 870192900, 870193900, 870194900, 870195900 N până la 12 ani inclusiv 0

de la 13 la 15 ani inclusiv 10

de la 16 la 18 ani inclusiv 20

de la 19 ani 60

Tractoare clasificate la poziţiile tarifare 870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100 N până la 20 ani inclusiv 0

de la 21 la 23 ani inclusiv 10

de la 24 la 26 ani inclusiv 20

de la 27 ani 60

Autovehicule clasificate la poziţia tarifară 8702 M2 până la 7 ani inclusiv 0

de la 8 la 10 ani inclusiv 8

de la 11 la 12 ani inclusiv 16

de la 13 la 15 ani inclusiv 30

de la 16 ani 80

M3 până la 10 ani inclusiv 0

de la 11 la 12 ani inclusiv 5

de la 13 la 15 ani inclusiv 10

de la 16 ani 60

Autovehicule clasificate la poziţiile tarifare 8704 şi 8705 N1 până la 10 ani inclusiv 0

de la 11 la 12 ani inclusiv 13

de la 13 la 15 ani inclusiv 17

de la 16 ani 80

N2 până la 10 ani inclusiv 0

de la 11 la 12 ani inclusiv 11

de la 13 la 15 ani inclusiv 16

de la 16 ani 60

N3 până la 10 ani inclusiv 0

de la 11 la 12 ani inclusiv 6

de la 13 la 15 ani inclusiv 11

de la 16 ani 60


Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021