Articolul 280-1 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Perioada fiscală

Perioada fiscală este anul calendaristic.

Art 280-1 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului