Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr.6. Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Nr.

crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

1

Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice

1 proiect

90

2

Invitarea specialistului la obiect

1 proiect

108

3

Obiective de publicitate exterioară amplasate în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor

1 m2 de suprafaţă publicitară

500

4

Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor:

   

a) staţii de alimentare cu combustibil

1 contor de evidenţă a combustibilului livrat

900

1 m2 suprafaţă teren*

16

b) staţii de deservire tehnică

1 post de prestare a serviciilor**

900

1 m2 suprafaţă teren*

16

c) puncte de vulcanizare

1 punct

360

1 m2 suprafaţă teren*

16

d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei

pînă la 100 m2

1800

1 m2 suprafaţă teren*

16

100 m2 şi mai mult

3600

1 m2 suprafaţă teren*

16

e) tarabe (puncte comerciale) amplasate în afara localităţilor

1 tarabă (punct)

180

1 m2 suprafaţă teren*

16

 

* Pentru obiectivele prevăzute la pct.4, suprafaţa terenului supusă taxării va fi suprafaţa terenului proprietate publică a statului din zona drumului (delimitată şi stabilită în modul prevăzut de legislaţie), teren folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului cu toate construcţiile auxiliare, inclusiv pentru realizarea căilor de acces la drumuri, parcărilor şi pentru amenajarea spaţiilor verzi.

**Numărul de posturi se determină pornind de la numărul de autovehicule care pot fi deservite.

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021