Articolul 101 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Dispoziţii generale

(1) Unitatea primară în domeniile cercetării și inovării este cercetătorul ştiinţific.

(2) Cercetătorii ştiinţifici se pot constitui în grupuri, organizaţii (asociaţii) obşteşti, se pot angaja la organizaţii din domeniile cercetării și inovării cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, în conformitate cu cadrul normativ.

Art 101 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului