Articolul 93 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Responsabilitatea organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

(1) Organizaţia din domeniile cercetării și inovării este responsabilă de:

a) relaţiile contractuale stabilite cu persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate;

b) protecţia şi valorificarea obiectelor proprietăţii intelectuale create de propriii angajați;

c) tehnica de securitate a muncii, conform prevederilor cadrului normativ;

d) menţinerea şi gestionarea patrimoniului;

e) alte responsabilități în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ.

(2) Organizația de drept public din domeniile cercetării și inovării este responsabilă de asigurarea accesului la infrastructura instituției al cercetătorilor științifici care implementează proiecte din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, în măsura deplină, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern.

Art 93 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului