Articolul 65 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare ai Academiei de Ştiinţe

(1) Membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare sînt aleşi pe viaţă de Adunarea generală a Academiei de Științe, potrivit propunerilor prezentate de secţiile de științe ale Academiei de Ştiinţe, în conformitate cu Statutul Academiei de Ştiinţe.

(2) Efectivul membrilor titulari și membrilor corespondenți se stabilește în număr de 91 de persoane.

(3) În cazul pierderii cetăţeniei Republicii Moldova de către membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe, plata indemnizaţiei lunare viagere se suspendă.

Art 65 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului