Articolul 91 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Principalele funcţii ale organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

Organizaţia din domeniile cercetării și inovării are următoarele funcții:

a) efectuează cercetări ştiinţifice, lucrări experimentale şi tehnologice, orientate spre obţinerea şi implementarea în circuitul economic a unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;

b) elaborează tehnologii avansate în cadrul direcţiilor ştiinţifice ce ţin de domeniul de activitate al organizaţiei;

c) asigură formarea cadrelor de înaltă calificare științifică în parteneriat cu instituțiile de învățămînt superior;

d) elaborează recomandări pentru utilizarea rezultatelor investigaţiilor şi contribuie la implementarea lor în economia naţională;

e) efectuează expertize şi avize, inclusiv contra plată, asupra materialelor ce ţin de profilul organizaţiei;

f) asigură echiparea tehnică şi organizarea procesului de producţie;

g) asigură testarea, certificarea şi standardizarea unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;

h) creează şi dezvoltă infrastructura domeniilor cercetării şi inovării;

i) finanţează activitatea din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv prin investiţii în proiecte şi programe;

j) exercită alte funcții care decurg din prevederile cadrului normativ.

Art 91 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului