Articolul 108 Codul electoral în Republica Moldova. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare

(1) În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, circumscripţii electorale care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, unității teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chișinău și Bălți şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, consilii electorale de circumscripţie, în condiţiile art. 28, care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele stabilite la art. 29, cu excepţia lit. f), ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.

(2) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art.30 și 31, care se aplică în modul corespunzător.

(3) La secţiile de votare se formează birouri electorale. Constituirea birourilor şi exercitarea atribuţiilor acestora se efectuează în condiţiile art. 30, 31 şi 33, care se aplică în modul corespunzător.

Art 108 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului