Articolul 130 Codul electoral în Republica Moldova. Alegerile locale

(1) Primarii oraşelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale), de sector şi săteşti (comunale) se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Numărul consilierilor este stabilit de Legea privind administraţia publică locală.

(3) În unităţile administrativ-teritoriale cu statut special, alegerile locale se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului cod şi actele adoptate de autorităţile reprezentative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Art 130 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului