Articolul 87 Codul electoral în Republica Moldova. Modificarea listelor de candidați

(1) Concurenţii electorali au dreptul să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, să excludă un candidat, dar nu mai tîrziu decît cu 14 zile înainte de ziua alegerilor.

(2) Decizia privind retragerea sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de către formaţiunea care a înaintat candidatura ori a înaintat lista de candidaţi, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi și a art. 46 alin. (3) din prezentul cod, şi se prezintă la Comisia Electorală Centrală.

(3) Modificarea listelor de candidaţi se efectuează de către Comisia Electorală Centrală în cel mult 3 zile.

Art 87 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului