Articolul 165 Codul electoral în Republica Moldova. Colectarea semnăturilor

(1) Începînd cu data înregistrării grupului de iniţiativă, membrii lui au dreptul de a colecta nestingherit semnăturile susţinătorilor referendumului republican în anumite liste, denumite în continuare liste de subscripţie.

(2) Colectarea semnăturilor se efectuează în condiţiile art.47, care se aplică în modul corespunzător.

Art 165 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului