Articolul 42 Codul electoral în Republica Moldova. Registrul de stat al alegătorilor

(1) Registrul de stat al alegătorilor reprezintă un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei referitoare la cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii legale de a alege. Modul de formare, administrare, corectare şi actualizare a Registrului de stat al alegătorilor se stabileşte prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

(2) Formarea listelor electorale se face de către Comisia Electorală Centrală în baza Registrului de stat al alegătorilor constituit în baza Registrului de stat al populaţiei, a cărui autoritate deţinătoare pune gratuit la dispoziţia Comisiei, în fiecare an, cel tîrziu pînă la data de 31 ianuarie, precum şi periodic, iar în cazul desfăşurării alegerilor – şi odată cu anunţarea datei alegerilor, datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării Registrului de stat al alegătorilor.

(3) În Registrul de stat al alegătorilor se înscriu pentru fiecare alegător următoarele date:

a) numele şi prenumele;

b) data, luna şi anul naşterii;

c) numărul de identificare de stat (IDNP);

d) adresa de domiciliu (ţara, localitatea, strada, casa, apartamentul);

e) adresa de reşedinţă (ţara, localitatea, strada, casa, apartamentul);

f) seria şi numărul actului de identitate (buletin de identitate, paşaport, livret).

(4) Alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi alegătorii aflaţi temporar în străinătate, la cererea lor, se înscriu în Registrul de stat al alegătorilor cu datele corespunzătoare ultimei adrese de domiciliu sau de reşedinţă.

(5) Persoanele decedate şi persoanele care au pierdut cetăţenia Republicii Moldova se radiază din Registrul de stat al alegătorilor conform informaţiei prezentate de autoritatea deţinătoare a Registrului de stat al populaţiei. Persoanele care au pierdut drepturile electorale se menţin în Registrul de stat al alegătorilor cu menţiunea “A pierdut dreptul electoral” şi nu se includ în listele electorale.

(6) Datele şi informaţiile cuprinse în Registrul de stat al alegătorilor sînt destinate exclusiv proceselor electorale şi sînt accesibile pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, fiecare alegător avînd acces doar la informaţia personală.

Art 42 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului