Articolul 201 Codul electoral în Republica Moldova. Atribuţiile consiliilor şi birourilor electorale pentru efectuarea referendumului local

Consiliile şi birourile electorale pentru efectuarea referendumului local au atribuţiile prevăzute respectiv la art.29 şi art.33, care se aplică în modul corespunzător.

Art 201 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului