Articolul 5 Codul electoral în Republica Moldova. Vot direct

Alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă.

Art 5 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului