Articolul 97 Codul electoral în Republica Moldova. Confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională

(1) Comisia Electorală Centrală, în termen de 24 de ore de la totalizarea rezultatelor alegerilor, prezintă Curții Constituționale actele menționate la art. 65, de asemenea listele de deputați aleși și de candidați supleanți.

(2) În termen de 5 zile de la primirea actelor menționate de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislație, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor printr-un aviz. Concomitent, Curtea Constituțională validează, printr-o hotărîre, mandatele deputaților aleși și confirmă listele de candidați supleanți.

(3) În cazul în care alegerile sînt declarate legale, Comisia Electorală Centrală eliberează legitimații deputaților aleși.

Art 97 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului