Articolul 95 Codul electoral în Republica Moldova. Numărarea mandatelor de deputat obținute de concurentul electoral

(1) Numărul de mandate de deputat obținut de concurenții electorali se calculează de către Comisia Electorală Centrală prin împărțirea succesivă a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, cu excepția candidaților independenți, la 1, 2, 3, 4 etc. pînă la cifra ce corespunde numărului de mandate stabilit pentru Parlament.

(2) Din rezultatele tuturor împărțirilor și din numărul de voturi valabil exprimate pentru candidații independenți se iau în descreștere atîtea numere cîte mandate de deputat urmează să fie distribuite. De cîte numere din acest șir descrescător dispune partidul, altă organizație social-politică sau blocul electoral, atîtea mandate i se atribuie.

(3) Candidatul independent se consideră ales dacă numărul de voturi valabil exprimate obținute de el constituie cel puțin doi la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe țară.

Art 95 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului