Articolul 23 Codul electoral în Republica Moldova. Aparatul Comisiei Electorale Centrale

(1) Comisia Electorală Centrală este asistată de un aparat ale cărui structură şi efectiv-limită se aprobă de către Comisie. Personalul aparatului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii. Personalul aparatului este numit sau angajat în funcţie, în condiţiile legii, de către preşedintele Comisiei. În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, alegeri locale generale, alegeri noi şi referendumuri republicane), Comisia Electorală Centrală poate angaja, după caz, prin contract individual de muncă, personal în cadrul aparatului Comisiei, degrevînd persoanele respective de atribuţiile de la locul de muncă permanent.

(2) Remunerarea angajaţilor permanenţi ai aparatului Comisiei Electorale Centrale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, alegeri locale generale, alegeri noi şi referendumuri republicane), fiindu-le stabilită o indemnizație în mărime de 35 la sută din salariul mediu. În cazuri excepționale, cu acordul salariatului, durata timpului de muncă poate deroga de la plafonul stabilit la art. 104 alin. (5) din Codul muncii și art. 19 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Art 23 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului