Articolul 174 Codul electoral în Republica Moldova. Votarea

(1) Votarea în cadrul referendumului republican se efectuează în condiţiile capitolului 9 (art.55 – art.60), care se aplică în modul corespunzător.

(2) Votantul completează buletinul de vot aplicînd ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care este înscris cuvîntul “pentru” sau “contra”, exprimîndu-şi astfel opţiunea.

Art 174 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului