Articolul 92 Codul electoral în Republica Moldova. Votarea

(1) Votarea în cadrul alegerilor pentru Parlament se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 9 (art. 55 – art. 60), care se aplică în mod corespunzător.

(2) Studenții și elevii cu drept de vot, înmatriculați în instituții de învățămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, pot vota la orice secție de votare deschisă în această localitate, fiind obligați să respecte următoarele condiții:

a) să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire;

b) să prezinte carnetul de student/elev al instituției de învățămînt din localitatea respectivă;

c) să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, fiind informați despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligații.

(3) Alegătorii specificați la alin. (2) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică instituția de învățămînt în care aceștia sînt înmatriculați.

(4) Pînă la restabilirea controlului constituţional asupra localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria), alegătorii incluși în Registrul de stat al alegătorilor și arondați la localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) îşi vor exercita dreptul de vot în oricare din secţiile de votare distincte, constituite în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2), în condiţiile prezentului cod.

(5) În cazul secțiilor de votare constituite în străinătate, cetăţenii Republicii Moldova care, în ziua alegerilor, se află peste hotarele ţării şi care, din diferite motive, nu se înregistrează în prealabil îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare constituită în afara ţării, în condiţiile prezentului cod.

Art 92 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului