Articolul 203 Codul electoral în Republica Moldova. Buletinul de vot

(1) În buletinul de vot se tipăreşte textul problemei supuse referendumului local. În dreapta textului se plasează pe orizontală două patrulatere cu cuvintele “pentru” şi “contra”, iar sub acestea – două cercuri.

(2) În cazul în care referendumului se supun cîteva probleme, pentru fiecare din ele se întocmeşte cîte un buletin. În cazul efectuării concomitente a cîtorva referendumuri, precum şi în cazul efectuării concomitente a referendumurilor şi a alegerilor, buletinele de vot trebuie să se deosebească după culoare.

(3) Buletinele de vot se întocmesc în condiţiile Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

(4) Buletinele de vot se tipăresc într-un număr egal cu numărul persoanelor incluse în listele electorale.

(5) Buletinele de vot pentru aceeaşi întrebare trebuie să aibă acelaşi format, să fie tipărite cu aceleaşi caractere, pe hîrtie de aceeaşi culoare şi densitate.

(6) Modelul buletinelor de vot şi modelul proceselor-verbale ale consiliilor electorale şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru desfăşurarea referendumului local se aprobă de Comisia Electorală Centrală, iar textul buletinelor de vot – de către consiliile electorale de circumscripţie.

(7) Buletinele de vot se distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 2 zile înainte de ziua referendumului local.

Art 203 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului