Articolul 209 Codul electoral în Republica Moldova. Referendumul local nevalabil

Referendumul local se consideră nevalabil dacă la el au participat mai puţin de 1/3 din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electorale. Hotărîrea cu privire la declararea referendumului local drept nevalabil se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripţie.

Art 209 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului