Articolul 213 Codul electoral în Republica Moldova. Intrarea în vigoare

Prezentul cod intră în vigoare la data publicării.

Art 213 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului