Articolul 18 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Exceptări şi derogări

(1) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate acorda, în conformitate cu prevederile cadrului normativ naţional şi internaţional, exceptări şi derogări de la prevederile reglementărilor aeronautice civile sau ale standardului numai dacă acest fapt nu contravine normei legale aplicabile şi numai în condiţiile în care prin aceasta nu este afectată siguranţa zborurilor, securitatea aeronautică sau interesul public.

(2) Acordarea exceptărilor și a derogărilor se efectuează în baza analizei riscurilor asociate. Procedura de acordare a exceptărilor și a derogărilor este aprobată de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

Art 18 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului