Articolul 19 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Înmatricularea aeronavelor

(1) Registrul aerian al Republicii Moldova este documentul administrativ în care sînt înmatriculate aeronavele civile aflate în proprietatea sau, în baza unor clauze contractuale prevăzute de legislaţia civilă în vigoare, în posesia şi folosinţa persoanelor fizice sau juridice din Republica Moldova.

(2) O aeronavă civilă poate fi înmatriculată în Registrul aerian al Republicii Moldova numai dacă:

a) nu este înmatriculată în alt stat;

b) posedă un certificat de tip valid, emis, acceptat sau validat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

c) posedă un certificat de navigabilitate de export valid sau alt document echivalent.

(3) Certificatul de înmatriculare emis de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile conţine datele de identificare ale aeronavei civile, însemnul de naţionalitate şi de înmatriculare, datele de identificare ale deţinătorului şi/sau ale proprietarului. Inscripţionarea însemnului de naţionalitate şi de înmatriculare pe aeronavă se efectuează în conformitate cu cerinţele tehnice aprobate de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(4) Prin înmatricularea în Registrul aerian al Republicii Moldova, aeronava capătă naţionalitatea Republicii Moldova.

(5) Certificatul de înmatriculare este document obligatoriu la bordul aeronavei.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), în cazul aeronavelor fără pilot, certificatul de înmatriculare trebuie să se afle în permanenţă la persoana care asigură controlul de la distanţă al aeronavei.

(7) Înmatricularea unei aeronave în Registrul aerian al Republicii Moldova şi certificatul de înmatriculare nu constituie dovada deţinerii legale sau a proprietăţii asupra aeronavei în nicio acţiune juridică în care deţinerea sau proprietatea aeronavei respective este în litigiu.

(8) Actele de proprietate sau de transmitere a proprietăţii, de constituire de gaj sau a altor drepturi reale care privesc o aeronavă civilă sînt reglementate de legislaţia naţională şi se înscriu în Registrul aerian al Republicii Moldova.

(9) O aeronavă se radiază din Registrul aerian al Republicii Moldova în cazul în care:

a) aeronava este transferată către autorităţile militare, vamale sau de poliţie ale Republicii Moldova;

b) aeronava a fost distrusă şi nu poate fi restabilită;

c) aeronava este declarată dispărută;

d) aeronava este scoasă din folosinţă sau casată;

e) operatorul aerian (titular al certificatului de înmatriculare), cu acordul proprietarului aeronavei, a depus o cerere de radiere a aeronavei;

f) proprietarul aeronavei, cu notificarea operatorului aerian, a depus o cerere de radiere a aeronavei;

g) există o decizie de radiere, adoptată de o comisie formată în cadrul autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

h) lipsește certificatul de navigabilitate o perioadă mai mare de 3 luni consecutive, cu excepţia cazului în care aeronava este în proces de reparaţie şi se află la producător sau la o altă întreprindere autorizată în modul corespunzător, dacă perioada nu depăşeşte 2 ani consecutivi.

(10) În cazul solicitării înmatriculării în Registrul aerian al Republicii Moldova a unui nou tip de aeronavă, costurile legate de instruirea personalului autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile vor fi suportate de către solicitant. La înmatricularea ulterioară a aeronavelor de acelaşi tip în Registrul aerian al Republicii Moldova, solicitanţii vor compensa solidar costurile pentru instruirea personalului autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(11) Prevederi detaliate referitoare la înmatriculare, radiere şi administrarea Registrului aerian al Republicii Moldova se aprobă de Guvern prin acte normative, de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile și de autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

Art 19 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului