Articolul 47 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Răspunderea

(1) Încălcarea prevederilor prezentului cod şi a normelor sale de aplicare atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a persoanelor fizice sau juridice vinovate.

(2) Survenirea răspunderii menţionate la alin. (1) nu degrevează de obligaţia lichidării încălcărilor depistate. Acestea urmează să fie lichidate în termen de o lună din momentul depistării, dacă autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile nu a stabilit un alt termen, cu notificarea obligatorie a acesteia despre lichidare.

(3) Răspunderea pentru comiterea actelor de intervenţie ilicită împotriva aviaţiei civile se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.

(4) Răspunderea pentru daunele provocate în cazul transporturilor aeriene în spaţiul aerian național se stabileşte conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi conform legislaţiei în vigoare.

(5) Persoanele fizice şi juridice a căror activitate este legată de utilizarea spaţiului aerian național, de proiectarea, fabricația, reparaţia şi exploatarea tehnicii aeronautice şi a aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor, de furnizarea serviciilor de trafic aerian, de asigurarea siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice, de efectuarea altor activităţi în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de administrarea şi supravegherea acestora, poartă răspundere pentru încălcarea prevederilor prezentului cod conform legislaţiei în vigoare.

Art 47 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului