Articolul 23 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Personalul aeronautic navigant

(1) Personalul aeronautic navigant este constituit din echipajul de zbor (piloţi, ingineri naviganţi) şi echipajul de cabină.

(2) Echipajul aeronavei civile este constituit din personal certificat, care desfăşoară activităţi la bord în conformitate cu reglementările specifice aplicabile.

(3) Membrii echipajului aeronavei au obligaţia ca, pe întreaga perioadă a misiunii de zbor, să aibă asupra lor documentele de certificare individuale obligatorii prevăzute de reglementările specifice aplicabile.

(4) Echipajul aeronavei civile se află în subordinea comandantului de aeronavă.

Art 23 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului