Articolul 34 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Reglementări speciale

(1) În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentului capitol, Guvernul aprobă acte normative, organul central de specialitate în domeniul aviației civile aprobă reglementări aeronautice civile, iar autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile aprobă cerinţe tehnice şi alte documente tehnice subordonate necesare.

(2) La aprobarea actelor normative menţionate la alin. (1), Guvernul, organul central de specialitate în domeniul aviației civile şi autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile asigură că acestea:

a) reflectă starea actuală a tehnicii şi cele mai bune practici aplicate la nivel internaţional în domeniul operaţiunilor aeriene;

b) definesc tipurile de operaţiuni şi iau în considerare cerinţele aferente şi demonstraţiile de conformitate proporţional cu complexitatea operaţiunilor şi cu riscul respectiv;

c) ţin cont de experienţa acumulată la nivel mondial în operarea aeronavelor, precum şi de progresele tehnico-ştiinţifice;

d) se bazează pe o evaluare a riscului şi sînt proporţionale cu amploarea şi domeniul operaţiunii;

e) permit să se ia măsuri imediate cu privire la cauzele constatate ale accidentelor şi incidentelor grave;

f) nu impun aeronavelor menţionate la art. 1 alin. (2) lit. c) cerinţe care ar fi incompatibile cu obligaţiile ce le revin statelor în cadrul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale;

g) iau în considerare aspectele privind siguranţa referitoare la managementul traficului aerian și serviciile de navigaţie aeriană.

Art 34 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului