Articolul 43 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Securitatea aeronautică

Măsurile pentru protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită se stabilesc de Legea nr. 92/2007 privind securitatea aeronautică.

Art 43 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului