Articolul 31 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Operaţiunile necomerciale (aviaţie generală)

(1) Operaţiunile necomerciale (aviaţie generală) cuprind:

a) transporturile aeriene în interes propriu şi operaţiunile necomerciale specializate;

b) zborurile în interes propriu;

c) zborurile particulare;

d) zborurile-şcoală;

e) zborurile de competiţie, demonstraţiile de zbor, zborurile introductive, acrobatice, lansările cu paraşuta și remorcările planoarelor.

(2) Operatorii implicaţi în operarea necomercială a aeronavelor complexe motorizate demonstrează capacitatea şi mijloacele necesare pentru a-şi asuma responsabilităţile legate de operarea aeronavelor în cauză.

(3) Transporturile aeriene în interes propriu şi operaţiunile necomerciale specializate reprezintă operaţiunile necomerciale executate de o persoană juridică, fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri ori servicii, utilizîndu-se aeronave civile proprii sau închiriate care constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana respectivă, beneficiarul transportului.

(4) Zborurile în interes propriu reprezintă operaţiunile necomerciale, altele decît transporturile în interes propriu şi operaţiunile necomerciale specializate, efectuate de persoane fizice sau juridice, cu aeronave civile proprii sau închiriate, pentru şi în susţinerea necesităţilor activităţilor proprii, fără obţinerea de beneficii economice. Zborurile în interes propriu includ şi zborurile efectuate exclusiv în scop sportiv.

(5) Zborurile particulare reprezintă operaţiunile necomerciale efectuate de deţinătorii de aeronave civile persoane fizice exclusiv în scop necomercial.

(6) Zborurile-şcoală reprezintă operaţiunile aeriene civile organizate de persoane fizice sau juridice în scopul pregătirii personalului aeronautic navigant.

(7) Zborurile de competiţie, demonstraţiile de zbor, zborurile introductive, acrobatice, lansările cu paraşuta și remorcările planoarelor reprezintă operaţiuni necomerciale efectuate de deţinătorii de aeronave civile persoane fizice sau juridice exclusiv în scop necomercial.

(8) Zborurile menţionate la alin. (6) şi (7) din prezentul articol efectuate în scop comercial trebuie să fie autorizate conform prevederilor art. 32 alin. (2).

(9) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv cele străine, care intenţionează să efectueze operaţiuni necomerciale (aviaţie generală) pe teritoriul Republicii Moldova prezintă autorității administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile o declaraţie înainte de începerea operaţiunilor.

(10) Prevederile privind operaţiunile necomerciale (aviaţie generală) se aprobă de organul central de specialitate în domeniul aviației civile prin reglementări aeronautice civile şi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin documente tehnice subordonate.

Art 31 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului