Articolul 41 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Programul naţional de siguranţă a zborurilor

(1) Programul naţional de siguranţă a zborurilor reprezintă un sistem de management în domeniul reglementării şi gestionării siguranţei în aviaţia civilă la nivel de stat. Programul stabileşte cadrul de reglementare necesar pentru elaborarea şi aprobarea strategiilor şi politicilor în domeniul siguranţei, precum şi pentru stabilirea, aprobarea şi supravegherea unui nivel acceptabil de siguranţă la nivel naţional, adoptînd o strategie proactivă de îmbunătăţire continuă a performanţelor de siguranţă în aviaţia civilă.

(2) Programul naţional de siguranţă a zborurilor se elaborează de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, se promovează de către organul central de specialitate din domeniul aviaţiei civile şi se aprobă de către Guvern.

(3) Programul naţional de siguranţă a zborurilor include următoarele componente:

a) politica şi obiectivele în domeniul siguranţei la nivel naţional;

b) managementul riscului aferent siguranţei la nivel naţional;

c) asigurarea siguranţei aviaţiei civile la nivel naţional;

d) promovarea siguranţei aviaţiei civile la nivel naţional.

(4) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile întreprinde măsurile necesare pentru implementarea Programului naţional de siguranţă a zborurilor prin aprobarea actelor tehnico-normative corespunzătoare.

(5) În vederea informării publicului cu privire la nivelul general de siguranţă, organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile publică anual o analiză a siguranţei zborurilor. Această analiză trebuie să fie cît se poate de clară şi exhaustivă, specificînd existenţa unor riscuri sporite de siguranţă. Analiza nu prevede dezvăluirea surselor de informare.

Art 41 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului