Articolul 126 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Organizarea formării continue a adulţilor

(1) Formarea continuă a adulţilor include:

a) educaţia generală, prin care se asigură dezvoltarea generală a adulţilor sub aspect cultural, socioeconomic, tehnologic, ecologic;

b) formarea profesională continuă, prin care se înţelege orice proces de instruire în cadrul căruia un salariat, avînd deja o calificare ori o profesie, îşi completează competenţele profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul specialităţii de bază sau prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specialităţii respective.

(2) Statul garantează adulţilor formarea competenţelor digitale de bază, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(3) Formarea continuă a adulţilor se realizează în conformitate cu Regulamentul de formare continuă a adulţilor, aprobat de Guvern.

(4) Formele de organizare a formării continue a adulţilor sînt:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă;

c) la distanţă .

Art 126 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului