Articolul 15 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Tipurile instituţiilor de învăţămînt

(1) În conformitate cu structura învăţămîntului, instituţiile de învăţămînt se clasifică după cum urmează:

a) instituţie de educaţie antepreşcolară - creşă, centru comunitar de educaţie timpurie;

b) instituţie de învăţămînt preşcolar - grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie;

c) instituţie de învăţămînt primar - şcoală primară;

d) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul I - gimnaziu;

e) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul II - liceu;

f) instituţie de învăţămînt general cu programe combinate - complex educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă);

g) instituţie de învăţămînt profesional tehnic secundar - şcoală profesională;

h) instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar-colegiu;

i) instituţie de învăţămînt profesional tehnic cu programe combinate - centru de excelenţă;

j) instituţie de învăţămînt secundar vocaţional de arte, sport etc. - şcoală;

k) instituţie de învăţămînt superior - universitate, academie de studii, institut, şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.;

l) instituţie specializată de învăţămînt de formare continuă - institut;

m) instituţie de învăţămînt extraşcolar - şcoală (de arte: arte plastice, muzică, teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv;

n) instituţie de învăţămînt special - instituţie specială, şcoală auxiliară.

(2) În cazul în care instituţia de învăţămînt oferă programe de studii de mai multe niveluri şi are conducere şi administraţie unică, ea se va numi după nivelul de studii cel mai înalt.

(3) În funcţie de tipul de proprietate, instituţiile de învăţămînt se clasifică după cum urmează:

a) instituţie de învăţămînt publică;

b) instituţie de învăţămînt privată.

Art 15 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului