Articolul 142 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi în domeniul educaţiei

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au următoarele atribuţii în domeniul educaţiei:

a) contribuie la respectarea legislaţiei în domeniul educaţiei în teritoriul administrat;

b) realizează conducerea, monitorizarea şi contribuie la evaluarea instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt;

c) asigură colaborarea dintre instituţiile de învăţămînt ai căror fondatori sînt;

d) pot contribui la finanţarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de învăţămînt din teritoriul administrat;

e) asigură condiţii adecvate de activitate pentru personalul instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt şi condiţii de întreţinere pentru copii;

f) susţin şi încurajează activitatea de formare profesională continuă a cadrelor didactice;

g) asigură, împreună cu părinţii, înscrierea în instituţiile de educaţie antepreşcolară şi de învăţămînt preşcolar a copiilor de vîrstă preşcolară;

h) adoptă decizii privind optimizarea şi dezvoltarea reţelei de instituţii de învăţămînt ai căror fondatori sînt;

i) delimitează, după caz, districtele instituţiilor de învăţămînt preşcolar ai căror fondatori sînt;

j) angajează şi eliberează personalul de conducere al instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt.

Art 142 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului