Articolul 57 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic

Angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic în instituţiile de învăţămînt se face prin încheierea unui contract individual de muncă cu directorul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare.

Art 57 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului