Articolul 31 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Organizarea învăţămîntului liceal

(1) Învăţămîntul liceal se organizează în licee ca învăţămînt cu frecvenţă (clasele X-XII) sau cu frecvenţă redusă (clasele X- XIII) . Pentru persoanele cu dificultăţi de învăţare cauzate de dizabilităţi, învăţămîntul liceal se poate organiza ca învăţămînt la distanţă, învăţămînt la domiciliu, studiu individual.

(2) Învăţămîntul liceal se organizează cu următoarele filiere:

a) teoretică, cu profilurile umanist şi real;

b) vocaţională, cu profilurile de arte, de sport, teologic, militar.

(3) Guvernul poate decide, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, şi organizarea altor profiluri.

(4) Învăţămîntul liceal cu frecvenţă redusă (clasele X-XIII) se organizează pentru absolvenţii învăţămîntului gimnazial şi profesional tehnic secundar, angajaţi pe piaţa muncii sau care au împlinit 20 de ani, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(5) Admiterea elevilor în învăţămîntul liceal se face prin concurs, în baza metodologiei aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care se face publică la începutul anului şcolar care precede sesiunea de admitere.

(6) Concursul de admitere în liceele cu profil de arte şi sport include suplimentar şi probe de aptitudini specifice profilului.

(7) Absolvenţii şcolilor profesionale au dreptul să se înscrie la studii liceale în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(8) Învăţămîntul liceal se încheie cu examenul naţional de bacalaureat, care se organizează în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(9) În caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut repetat, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(9-1) În decursul unui an sînt organizate 3 sesiuni ale examenului național de bacalaureat. Pentru participarea la a 3-a sesiune anuală de bacalaureat, candidatul achită o taxă de examen în mărimea stabilită de către Guvern.

(10) Persoanele care au absolvit forme de învăţămînt echivalente învăţămîntului liceal pot solicita susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat. Modul de susţinere a examenului de bacalaureat în regim de externat se stabileşte de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(11) La promovarea examenului naţional de bacalaureat se eliberează diploma de bacalaureat, care conferă dreptul de admitere în învăţămîntul superior şi în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar nonterţiar.

(12) Elevilor care nu au promovat examenul naţional de bacalaureat li se eliberează un certificat de studii liceale, care conferă dreptul de a urma programe de pregătire profesională în instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar şi profesional tehnic postsecundar.

Art 31 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului