Articolul 13 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Programul de securitate aeronautică al operatorului aeroportuar

(1) Fiecare operator aeroportuar elaborează, aplică şi menţine un program de securitate aeronautică. Programul respectiv descrie măsurile şi procedurile de securitate aeronautică care trebuie realizate de operatorul aeroportuar pentru a se conforma prevederilor prezentei legi, ale Programului naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile şi ale altor acte normative aprobate în temeiul prezentei legi. Programul include prevederi privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care operatorul aeroportuar urmează să monitorizeze respectarea acestor metode şi proceduri.

(2) Programul de securitate al operatorului aeroportuar este prezentat spre aprobare autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, care poate include, după caz, măsuri şi proceduri de securitate aeronautică suplimentare.

Art 13 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului