Articolul 16 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Planificarea aeroportuară

(1) Poliţia de Frontieră şi operatorii aeroportuari sunt responsabili de implementarea măsurilor prevăzute de art. 17–19, 2527.

(2) La proiectarea şi edificarea unor noi construcţii aeroportuare sau la modificarea celor existente se iau în considerare toate normele privind aplicarea standardelor de bază.

(3) În aeroporturi sunt stabilite următoarele zone:

a) zona nonrestricţionată;

b) zona operaţiunilor aeriene;

c) zonele de securitate cu acces restricţionat;

d) părţile critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat.

(4) Amplasarea şi destinaţia zonelor de securitate cu acces restricţionat se stabilesc de către operatorii aeroportuari de comun acord cu autorităţile competente în domeniul securităţii aeronautice şi se specifică în compartimentele corespunzătoare ale programelor de securitate ale operatorilor aeroportuari.

Art 16 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului