Articolul 34 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Pasagerii potenţial perturbatori

Înainte de plecare, precum şi pe durata aflării aeronavei în zbor, pasagerii potenţial perturbatori sunt supuşi unor măsuri de securitate aeronautică corespunzătoare, stabilite de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile în temeiul art. 44 alin. (3) lit. m).

Art 34 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului