Articolul 15 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Programul de securitate aeronautică al entităţii aeronautice

(1) Fiecare entitate aeronautică care, conform normelor de securitate aeronautică, trebuie să aplice standarde de securitate aeronautică elaborează, aplică şi menţine un program de securitate aeronautică. Programul respectiv descrie măsurile şi procedurile de securitate aeronautică care trebuie realizate de entitatea aeronautică pentru a se conforma prevederilor prezentei legi, ale Programului naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile şi ale altor acte normative aplicabile, inclusiv ale altui stat în legătură cu operaţiunile efectuate pe teritoriul statului respectiv. Programul include prevederi privind controlul intern al calităţii, descriind modul în care entitatea aeronautică urmează să monitorizeze respectarea măsurilor şi procedurilor respective.

(2) Programul de securitate al entităţii aeronautice care aplică standarde de securitate aeronautică este prezentat spre aprobare autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, care poate include, după caz, măsuri şi proceduri de securitate aeronautică suplimentare.

Art 15 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului