Articolul 29 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al bagajelor de cală neînsoţite

(1) Operatorii aeronautici şi personalul de deservire la sol acceptă bagaje numai de la pasagerii care dispun de bilete de călătorie. După primirea şi înregistrarea bagajelor de cală însoţite, este asigurată protecţia acestora de accesul neautorizat până în momentul îmbarcării la bordul aeronavei. Accesul în zona de prelucrare a bagajelor este permis numai personalului autorizat. Nu se admite îmbarcarea la bordul aeronavei a bagajelor neînregistrate.

(2) Bagajele de cală care devin neînsoţite din alte motive decât cele menţionate la art. 36 trebuie supuse unor controale de securitate suplimentare, în modul stabilit de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(3) Poliția de Frontieră este responsabilă de implementarea controlului de securitate prevăzut de prezentul articol.

Art 29 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului