Articolul 44 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Măsuri privind punerea în aplicare a standardelor de bază

(1) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile instituie măsuri generale destinate să completeze elemente ale standardelor de bază.

(2) Măsurile generale prevăzute la alin. (1) vizează:

a) metodologia desfăşurării controalelor de securitate aeronautică;

b) categoriile de bunuri şi substanţe care pot fi declarate articole interzise;

c) motivele pentru care poate fi acordat accesul în zona de operaţiuni aeriene şi în zonele de securitate cu acces restricţionat – cu referinţă la controlul accesului;

d) metodele admise pentru desfăşurarea controlului de securitate al vehiculelor, controalelor şi examinărilor de securitate aeronautică ale aeronavei;

e) criteriile privind recunoaşterea echivalenţei standardelor de securitate aeronautică ale altor state;

f) condiţiile în care mărfurile şi trimiterile poştale sunt supuse controlului de securitate sau altor măsuri de securitate aeronautică, precum şi criteriile şi etapele desemnării agenţilor abilitaţi;

g) condiţiile în care poşta transportatorului aerian şi materialele transportatorului aerian sunt supuse controlului de securitate sau altor măsuri de securitate aeronautică;

h) condiţiile în care proviziile de bord şi proviziile de aeroport sunt supuse controlului de securitate sau altor măsuri de securitate aeronautică, precum şi criteriile şi etapele desemnării furnizorilor abilitaţi şi a furnizorilor recunoscuţi;

i) criteriile privind stabilirea părţilor critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat;

j) criteriile de recrutare a personalului şi metodele de instruire a acestuia;

k) condiţiile în care pot fi aplicate proceduri speciale de securitate aeronautică sau derogări de la standardele de bază;

l) alte măsuri generale menite să completeze elemente neesenţiale ale standardelor de bază şi care nu sunt prevăzute la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile instituie măsuri detaliate privind punerea în aplicare a standardelor de bază şi măsurilor generale prevăzute la alin. (2), care includ:

a) cerinţele şi procedurile privind controalele de securitate aeronautică;

b) lista articolelor interzise;

c) cerinţele şi procedurile privind controlul accesului;

d) cerinţele şi procedurile privind controlul de securitate al vehiculelor, privind controlul şi examinarea de securitate aeronautică a aeronavei;

e) condiţiile privind recunoaşterea echivalenţei standardelor de securitate aeronautică aplicate în alte state;

f) procedura desemnării agenţilor abilitaţi, precum şi obligaţiile care trebuie îndeplinite de către aceştia – cu referinţă la mărfurile şi trimiterile poştale;

g) cerinţele şi procedurile privind măsurile de securitate aeronautică aplicabile poştei transportatorului aerian şi materialelor transportatorului aerian;

h) procedura desemnării furnizorilor abilitaţi şi a furnizorilor recunoscuţi, precum şi obligaţiile care trebuie îndeplinite de către aceştia – cu referinţă la proviziile de bord şi proviziile de aeroport;

i) procedura stabilirii părţilor critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat;

j) cerinţele privind recrutarea şi instruirea personalului;

k) procedurile speciale de securitate aeronautică şi derogările de la măsurile de securitate aeronautică;

l) cerinţele privind specificaţiile tehnice şi procedurile de validare şi utilizare a echipamentelor de securitate aeronautică;

m) măsurile şi procedurile aplicabile faţă de pasagerii potenţial perturbatori.

Art 44 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului