Articolul 58 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Auditul de securitate aeronautică

(1) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile desfăşoară, cu o periodicitate prestabilită, audite de securitate aeronautică, care reprezintă o examinare detaliată a tuturor aspectelor programelor de securitate aeronautică ale agenţilor aeronautici, cu scopul stabilirii dacă acestea sunt aplicate în mod continuu şi dacă se respectă un nivel uniform de îndeplinire a normelor de securitate aeronautică. Examinarea respectivă include aplicarea unui eşantion reprezentativ de informaţii.

(2) Un audit de securitate aeronautică vizează una dintre următoarele categorii:

a) totalitatea măsurilor de securitate aeronautică aplicate în cadrul unui aeroport;

b) totalitatea măsurilor de securitate aeronautică aplicate de un terminal al aeroportului, un operator aeronautic sau o entitate aeronautică;

c) o parte a Programului naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile.

(3) Metodologia desfăşurării auditurilor de securitate aeronautică se aprobă de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile şi trebuie să includă următoarele etape:

a) anunţarea auditului de securitate aeronautică şi remiterea unui chestionar prealabil, după caz;

b) etapa preliminară, care să includă examinarea chestionarului prealabil completat şi a altor documente relevante;

c) şedinţa iniţială cu reprezentanţii operatorului aeronautic/entităţii aeronautice, organizată înaintea demarării activităţii de la faţa locului;

d) activitatea desfăşurată la faţa locului;

e) şedinţa finală şi elaborarea unui raport;

f) remedierea deficienţelor de securitate aeronautică şi monitorizarea remedierii, în cazul în care sunt identificate astfel de deficienţe.

(4) Pentru a evalua implementarea măsurilor de securitate aeronautică, desfăşurarea unui audit de securitate are la bază colectarea sistematică a informaţiilor prin intermediul a cel puţin uneia dintre următoarele tehnici:

a) examinarea documentelor;

b) observare;

c) interviu;

d) verificare.

Art 58 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului