Articolul 23 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Controlul de securitate al pasagerilor şi al bagajelor de mână

(1) Pasagerii care se află la plecare, în transfer sau în tranzit, precum şi bagajele de mână ale acestora se supun unui control de securitate pentru a se preveni introducerea articolelor interzise în zonele de securitate cu acces restricţionat şi la bordul aeronavei.

(2) Înainte de zbor, operatorii aeronautici asigură supunerea pasagerilor şi bagajelor acestora unui control de securitate. Pasagerii care refuză să se supună controlului de securitate nu sunt admişi la îmbarcare în aeronave. Comandantul aeronavei poate dispune, după caz, efectuarea controlului de securitate al pasagerilor şi bagajelor de mână şi în timpul aflării aeronavei în zbor.

(3) Pentru efectuarea controlului de securitate al pasagerilor şi al bagajelor, operatorul aeroportuar dispune de echipamente de securitate aeronautică care să asigure depistarea articolelor interzise, precum şi a bunurilor şi substanţelor ce pot fi folosite la comiterea actelor de intervenţie ilicită.

(4) Pasagerii care au fost supuşi controlului de securitate nu trebuie să intre în contact cu persoanele care nu au fost supuse controlului respectiv. În cazul în care, din orice motive, acest contact a avut loc, se iau, după caz, următoarele măsuri:

a) se efectuează un control repetat al părţilor critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat;

b) înainte de îmbarcare, pasagerii şi bagajele de mână ale acestora se supun repetat unui control de securitate;

c) dacă pasagerii care au trecut controlul de securitate au urcat la bordul aeronavei după contactarea persoanelor care nu au fost supuse controlului de securitate, aeronava respectivă este supusă repetat unui control de securitate.

(5) Pasagerii care necesită un control de securitate special, precum pasagerii cu stimulator cardiac şi cei cu dizabilităţi, sunt supuşi controlului de securitate fără aplicarea echipamentelor de securitate aeronautică.

(6) Bunurile care prezintă pericol pentru securitatea aeronautică depistate în urma efectuării controlului de securitate sunt ridicate de către organele abilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(7) Unele bunuri care nu sunt admise pentru transportare cu bagajele de mână pot fi transportate cu bagajele de cală. Procedurile de securitate aeronautică aplicate în aceste cazuri sunt stabilite în programele de securitate aeronautică ale operatorilor aeronautici.

(8) Poliția de Frontieră este responsabilă de implementarea controlului de securitate prevăzut de prezentul articol.

Art 23 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului